Faaliyet Alanları

Sinop Sondaj Su aramaları ve Su sondajı (halk arasındaki tabirleriyle; Kuyu, Su kuyusu açmak,  Sondaj, Sondajcı, Su sondaj, Yeraltı su kuyusu, Sondaj yapan, Kuyu açmak, Derin sondaj, Su sondaj kuyusu,  Sontaj, Su sontaj), Yerbilimleri, Jeolojik hizmetler, Jeoloji mühendisliği ve Jeofizik mühendisliği alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda Jeolojik Etüt – Hidrojeolojik Etüt –  Jeofizik Etüt ve Sondaj – Su sondajı (derin kuyu sondajı ), Kuyu yapımı (sondaj ile su kuyusu açmak-Hava ve Köpükle sondaj-Rotary sondaj), Maden Araştırmaları-Maden Sondaj, Zemin-Su Etüdü, Kaynak Suyu ve Sıcak Su – Termal – Jeotermal Araştırmalar – Jeotermal Sondaj, Zemin Sondaj – Etüt, Yerbilimleri – Jeoloji alanındaki hertürlü araştırmalar; Jeolojik Hizmetler, her türlü Jeolojik araştırma, Su araştırma – Yeraltı suyu arama ve araştırma – Kaynak suyu   araştırma hizmetleri vermektedir. Çeşitli Kuyularla ile ilgili  (Kuyu Temizleme) , Yeraltısu arama-bulma, Devlet Su İşlerinden Su Sondaj Kuyusu açılmadan önce ve su kuyusu açıldıktan sonra alınması gereken Kuyu Arama ve Kullanma Belge ve Ruhsat Hizmetleri de vermekteyiz. Aşağıda ana başlıklar halinde verdiğimiz hizmetler görülmektedir.